top of page
Startsida / Specialisttandvård
Har du frågor? Vi hjälper dig!
Hör av dig till oss
start_edited.jpg

Specialisttandvård / Ortodonti

Vi vill få Dig att lita på Ditt leende!

På LiTakliniken erbjuder vi modern tandregleringsbehandling (tandställning) till såväl barn, unga som vuxna.

Vi hjälper till med att diagnostisera och behandla felställda tänder och bettavvikelser för att skapa vackra, estetiska och välfungerande bett med raka fina tänder.

Vi har lång erfarenhet, bred kompetens och arbetar med den senaste tekniken. Vi baserar våra behandlingar på vetenskap och beprövad erfarenhet och samarbetar vid behov med specialister inom andra ämnesområden för bästa omhändertagande. Vill Du veta mer om våra behandlingar kan du göra det här eller kontakta oss direkt.

Med dig som patient i fokus

Vi utgår från Dig och dina behov och vill att Du ska känna dig väl omhändertagen hos oss.

Som ett led  i detta genomför vi årligen en anonym uppföljningsenkät för våra barn-/ungdomspatienter inom tandregleringen, dvs bland de som haft tandställning, som sammanställs i slutet av året.

Nedan följer resultatet för år 2023:

Av alla de individer som var på 1-årskontroll efter avslutad behandling svarade samtliga, dvs 100 %, att de varit nöjda eller mycket nöjda med behandlingsresultatet och bemötandet hos oss. Samtliga ungdomar gav oss en 5:a på en 5-gradig skala (1-5) förutom 4 respektive 3 ungdomar som uppgav en 4:a som svar på frågorna. Vi känner oss mycket nöjda och glada och tackar för förtroendet!

Varmt välkommen till oss!

Vi är auktoriserade vårdgivare och har avtal med Region Uppsala och Region Västmanland. Vi tar emot barn och unga med eller utan s.k. tandregleringscheck samt vuxna patienter.

bottom of page