top of page
Har du frågor? Vi hjälper dig!
Hör av dig till oss
86b013a8976414b14718a4791ef389c6.png

Invisalign

Vad är Invisalign?

Allt fler patienter efterfrågar behandling med ”osynlig” tandställning. Det finns olika typer av "osynliga" tandställningar. Med Invisalign flyttas tänderna med hjälp av en serie genomskinliga skenor som gradvis korrigerar tändernas position efter tandregleringsspecialistens, dvs ortodontistens, behandlingsplanering. Efter en inledande konsultation, påbörjas processen med en s.k. inregistrering som innebär en omfattande undersökning, inklusive klinisk fotografering och adekvat röntgenundersökning samt digital 3D-scanning (istället för vanliga avtryck). Efter färdigställd utredning och diagnostik, skickas underlaget och scanningen digitalt till tillverkaren för bearbetning i enlighet med specialistens behandlingsplan. Sedan kan behandlingsplanen presenteras för patienten i form av en 3D-simulering framställd i Invisaligns virtuella 3D-verktyg ClinCheck Pro innan behandlingen kan påbörjas.

Vilka kan behandlas med Invisalign?

All behandlingsplanering utgår från diagnostik och patientens behov och önskemål, så är även fallet vid behandling med Invisalign. Behandlingar med genomskinliga termoplastiska skenor, s.k. aligners, såsom Invisalign, lämpar sig inte alltid men idag kan vi behandla allt fler bettavvikelser med denna typ av tandställning. Invisalign är en skonsam behandlingsmetod som med fördel kan användas i lämpliga fall, både hos unga och vuxna.

Hur fungerar Invisalign?

Invisalign är en avtagbar, nästintill osynlig, tandställning som består av en serie individuellt framställda plastskenor (aligners) som ersätts efter 1-2 v och som gradvis gör att tändernas position korrigeras mot planerat slutläge. Utöver skenorna fästes eller bondas små tandfärgade ”handtag”, s.k. attachments, på vissa tänder för att underlätta tandförflyttningen. Dessutom kan puts av kontaktpunkterna mellan tänderna förekomma. Skenorna behöver användas heltid, förutom när man äter (dvs. 20-22 timmar per dygn). Vi följer upp din behandling med jämna mellanrum, vanligtvis var 4-6 vecka.

Vad kostar en behandling med Invisalign?

Precis som all tandreglering är kostnaden för behandlingen beroende av flertal faktorer såsom behandlingens svårighetsgrad och behandlingstid. Generellt kan man säga att behandlingskostnaden för Invisalign är högre än vid konventionell behandling med fastsittande tandställning (”räls”). Detta till följd av tillverkningskostnader för skenorna, men behandlingstiden kan ofta bli något kortare tack vare den digitala planeringen samt att nästintill inga akutbesök förekommer. Aktuella prisuppgifter för tandreglering finner ni här.

Mer information
bottom of page