top of page
Startsida / Allmäntandvård / Lasertandvård
Navigera nedan
Är du i behov av en tandläkartid?
Boka en tid hos oss
Har du frågor? Vi hjälper dig!
Hör av dig till oss
laser.jpg

Lasertandvård

På Börjegatan har vi lång erfarenhet av lasertandvård. Lasertekniken har förändrat den traditionella tandvården, men är inte lika vanlig i Sverige som i länder som Tyskland och USA. Tekniken innebär flera fördelar för patienten. För dig som lider av tandvårdsrädsla kan lasern vara en lösning, då den minskar obehaget vid lagning av tänder och erbjuder mer komfort. Behandling med laser är oftast smärtfri, det är därför inte ovanligt att lagningar kan göras helt utan bedövning.

Hur fungerar det?

Vid behandling av karies används en s.k. hårdvävnadslaser av typen Er:YAG. Tandytan vidrörs aldrig utan laserstrålens energi tas upp i fina vattendroppar som sprayas på emaljen samt av den fukt som finns i karierad tandvävnad. Laserljuset spränger (vaporiserar) vattendropparna med en så stor kraft att fragment slås ut ur emaljen. Tack vare den korta pulslängden ger det ingen temperaturhöjning på kringliggande vävnader. De korta pulserna bedövar dessutom nerven så att behandlingen normalt blir helt smärtfri. Detta tillsammans med att man slipper vibrationerna från en borr, resulterar i en mer komfortabel behandling för patienten.

Vävnadsbesparande

Lasern tar bort all karierad vävnad från tanden. Detta gör att behandlingen kan göras med stor precision då endast den infekterade (karierade) delen av tanden tas bort och minimerar därmed avlägsnandet av frisk tandsubstans, vilket gör tekniken mycket vävnadsbesparande.

Laser är även bra vid ingrepp i tandkött och slemhinnor då den ger finare sårytor, mindre blödning och dessutom en betydligt snabbare och bättre läkning.

Steril och ren metod utan värmeutveckling, effektiv mot bakterier och virus

Lasern värmer inte upp tanden som en borr gör och minskar därmed risken för tandskador. Laserstrålen rensar tanden helt från bakterier och gör att dentinkanalerna förblir rena. Vid rotbehandlingar kan laser användas som ett komplement för att få bort bakterier som orsakar infektioner. Med lasern kan man även förebygga infektioner och tandlossningssjukdomar. Lasern är också mycket effektiv för behandling av herpes och förkylningsblåsor – behandlingen varar bara i några sekunder. 

Behandling av ilningar i tänderna

Ilningar och överkänsliga tänder behandlas enkelt med hjälp av laser. En behandling på 10 sekunder per tand räcker ofta.

Säkerhet

Vid all laserbehandling skall speciella skyddsglasögon användas, både på patienten och på personal. Skyddsföreskrifter gäller enligt svensk lag.

Nackdelar

Precis som alla tekniker har lasern sina begränsningar, även om dessa är få. I vissa fall kan behandling med laser ta längre tid än vanligt och tekniken passar inte för alla behandlingar. Det går exempelvis inte att ta bort amalgam- eller guldfyllningar med lasern, inte heller hårda porslinsfyllningar.

Vad kostar det?

På de flesta kliniker där laser erbjuds debiteras patienten en extrakostnad för behandling med denna speciella teknik. När du gör en lagning hos oss ingår lasern i vår behandlingsarsenal och erbjuds i de fall där det av tandläkaren anses vara fördelaktig för dig som patient, utan merkostnad!

bottom of page