top of page
Har du frågor? Vi hjälper dig!
Hör av dig till oss
Dental verktyg i Pocket

Forskning

Bettavvikelser – hur påverkas oral hälsa och det dagliga livet?

Vi bedriver ett aktivt forskningsarbete inom ämnesområdet ortodonti (tandreglering).

Vår specialisttandläkare Jari Taghavi disputerade i slutet av 2016 vid Karolinska Institutet. Avhandlingsarbetet, ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Folktandvården Uppsala samt Uppsala universitet, handlar om hur bettavvikelser påverkar ungdomar samt om urval och urvalsmetoder inför tandregleringsbehandling. Du kan läsa mer om avhandlingen här (på engelska).

För närvarande handleder Jari ett magisterarbete vid Karolinska Institutet, som en del av ett projekt som forskargruppen arbetar med, och som är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Uppsala universitet, Folktandvården Stockholm och Region Stockholm.

bottom of page