Din tandläkare i Uppsala

Tandläkare med stort engagemang

LiTakliniken är en liten privat tandläkarklinik med stort engagemang. Vi finns på främre Luthagen i centrala Uppsala och erbjuder en bred tandvård för hela familjen, inklusive lasertandvård och estetisk tandvård. LiTakliniken är också en specialistklinik för ortodonti och erbjuder tandreglering (tandställning) för barn, unga och vuxna. Vi tar även emot patienter med sömnapnébesvär.

Vi utgår från Dig som patient och eftersträvar alltid ett gott bemötande, ett professionellt omhändertagande och bästa tänkbara resultat.

Vi utför modern tandvård med ny teknik, baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet och har ett nära samarbete med övriga specialiteter inom Region Uppsala och angränsande län. Vi samarbetar också med Uppsala universitet och Karolinska Institutet när det gäller patientnära forsknings- och utvecklingsarbete.

Varmt välkommen till oss!

Fr o m  25:e maj 2018 gäller ny dataskyddsförordning i EU. Läs om vår dataskyddspolicy här.