Välkommen till LiTakliniken

Liten aktör med stort engagemang

Vi är en liten privat aktör med stort engagemang och det lilla extra. Utöver allmäntandvård erbjuder vi specialisttandvård i form av tandreglering för barn, unga och vuxna. Vi behandlar även patienter med tandvårdsrädsla, sömnapnébesvär och erbjuder lasertandvård. Vi utgår från Dig och Dina behov som patient och eftersträvar alltid ett gott bemötande, omhändertagande och bästa tänkbara resultat.

Vi erbjuder modern tandvård baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet och har ett nära samarbete med övriga specialiteter inom Region Uppsala och angränsande län. Vi samarbetar också med Uppsala universitet och Karolinska Institutet när det gäller patientnära forsknings- och utvecklingsarbete.