top of page
Startsida / Specialisttandvård / Så går det till
Har du frågor? Vi hjälper dig!
Hör av dig till oss
specialisttandvard-2-1600x715.jpg

Så går det till

Barn och unga

Bedömningen om du har rätt till avgiftsfri tandreglering görs av en urvalstandläkare anställd inom Region Uppsala. Patienter som beviljas avgiftsfri tandreglering omfattas av lagen om vårdval (LOV) och väljer själva vilken tandregleringsklinik de vill gå till – såsom LiTakliniken.

Vuxen och betalande barn/unga

Vi behandlar även vuxna samt barn och unga som inte beviljats avgiftsfri behandling. Hör av Dig till oss! Vi bokar in ett konsultationsmöte där du berättar om Dina önskemål. Vår specialisttandläkare i ortodonti (ortodontist), informerar om vilka möjligheter som finns, om behandlingstider och ungefärliga kostnader för behandlingen. Vill Du sedan gå vidare bokas tid för en mer omfattande undersökning, en s.k. inregistrering (se nedan), inför behandlingsplanering samt framställande av kostnadsförslag.

Behandlingen - steg för steg

Första besöket
Vid första besöket, den s.k. inregistreringen, genomförs en omfattande undersökning som också inkluderar klinisk fotografering, adekvat röntgenundersökning (panorama- och profilröntgenundersökning samt enstaka, "små", intra-orala röntgenbilder vid behov) och digital 3D-scanning, som ersätter vanliga avtryck. Efter färdigställd utredning och diagnostik gör ortodontisten en behandlingsplanering, en s.k. terapiplan.

Terapidiskussion
Specialisten presenterar en individuell framtagen behandlingsplan och diskuterar eventuella alternativ och vilken typ av tandställning som passar just för dig. Du får även information om behandlingstid och ev. kostnader.

Behandlingsstart
Tandställningen sätts in, skötselråd och rekommendationer medlämnas.

Regelbundna kontroller
Kontroller och justeringar utförs därefter normalt var sjätte till åttonde vecka.

Behandlingsavslut
När behandlingen är klar (ofta efter 12-24 månader), tas tandställningen ut och du får din eftertandställning.

Efterkontroller
För att säkerställa att behandlingsresultatet bibehålls gör vi regelbundna kontroller av ditt bett och eftertandställningen under de närmast påföljande åren.

Före- och efterbilder

Använd musen för att dra

Mer information
bottom of page