top of page
Startsida / Specialisttandvård / För remittenter
Har du frågor? Vi hjälper dig!
Hör av dig till oss
Hos tandläkaren

För remittenter

Vi tar emot remisser från både tandläkare och läkare, från såväl privata som offentligt verksamma kollegor. Vi värdesätter ett gott samarbete och vill att ni ska känna er trygga med vårt omhändertagande av era patienter.

Vi tar emot remisser för:

  • Ortodontikonsultationer

  • Ortodontisk behandling (interceptiv eller korrektiv)

  • Behandling av patienter som önskar laserunderstödd tandvård

Ortodonti:

Har du frågor om bettutveckling eller urval* inför behandling eller vill veta vilka behandlingsmöjligheter det finns just för din patient, är du välkommen att kontakta oss per e-post, telefon eller skicka en remiss.

Vi tar även emot förfrågningar om kurser för tandvårdspersonal rörande bettutveckling, förutsättningar för urval inför ortodontisk behandling samt det senaste inom interceptiv och/eller korrektiv ortodonti.

* Urval inför avgiftsfri ortodontisk behandling för barn och unga görs idag endast av offentligt anställda urvalstandläkare inom Region Uppsala. För patienter som beviljas avgiftsfri behandling (s.k. tandregleringscheck) råder vårdval och dessa kan själva välja var de önskar få sin behandling. LiTakliniken är auktoriserad vårdgivare och har avtal med både Region Uppsala och Region Västmanland för behandling av dessa patienter.

bottom of page